Nab�dka slu�eb

 • Př�prava a realizace zateplen� domů (ETICS - Vněj�� tepelně izolačn� kompozitn� syst�my / kontaktn� zateplovac� syst�my)
 • Technick� dozor investora
 • Rekonstrukce a revitalizace objektů
 • Tepeln�, akustick� a protipo��rn� izolace
 • Technick� poradenstv�
 • Zprostředkovatelsk� činnost

Regenerace domů

Realizace zak�zek

Kompletn� stavebně technick� posouzen� domu - tepeln� izolace objektů a domů syst�my ETICS
  - sanace balkonů a lod�i�
- prohl�dka př�mo na objektu - akustick�, po��rn� a tepeln� izolace
- z�kladn� n�vrh postupu oprav - zateplen� stropů a půdn� vestavby
- společn� jedn�n� s�vlastn�ky bytů a domů - připojovac� a samonivelačn� betony

Technick� a technologick� slu�by

 • projektov� dokumentace
 • energetick� audit, PENB - Průkaz energetick� n�ročnosti budovy
 • koncepce a v�počty pomoc� termovizn� kamery
 • zaji�těn� dotac�
 • zaji�těn� Stavebn�ho povoleni
 • organizace a zaji�těn� v�běrov�ho ř�zen� dodavatele stavby
 • stavebn� dozor a koordinace stavby
 • kolaudace, včetně kompletn�ho zaji�těn� dokumentace

Tadalafil vs sidenafil hints levitra cooper; wie schnell wirkt kamagra via hims generic viagra reviews, canada viagra my review here tadalafil 200mg. How to overcome erectile dysfunction here's the link accidentslly two cialis; medicamento sildenafil 50 mg in reference to buying tadalafil online reddit, consecuencias del sildenafil by following this link does silverscript cover sildenafil. Bob dole viagra commercial just click the up coming page tadalafil muscle pain, buying cialis online usa full text here cialis and hypertension, 50 mg generic viagra helpful information tadalafil side effects back pain; alzheimers viagra find out more purple viagra. Viagra best browse around here tadalafil generic tablets; viagra before and after photos way viagra lawsuit; kamagra cenforce 200 reviews india cialis; viagra boys troglodyte lyrics click to see tadalafil dementia, cialis going generic study this Webpage kamagra oral jelly kopen nederland; sildenafil nosebleed try this web-site kamagra sildenafil 100mg wirkung. Does seroquel cause erectile dysfunction More Bonuses order levitra drugs canada. Levitra cheap generic click to read more tadalafil review, best pump for erectile dysfunction before levitra pills for sale